L.U.D.O. Libera Universita' D'osteopatia Srl Centr a Pescara, Pescara - UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI E LIBERI

L.U.D.O. Libera Universita' D'osteopatia Srl Centr
Piazza del Sacro Cuore
65122 Pescara (PE)
Tel: 085.382125